20 اصل مهم در طراحی سوال

   1 – مشخصات سربرگ کامل در جدول درج گردد: 

(مدیریت آموزش وپرورش ......   آموزشگاه: ......

نام ونام خانوادگی دانش آموز:                  کلاس                نام دبیر: .........

تعدادصفحات:         تاریخ آزمون:       ساعت شروع:     سؤالات درس:عربی پایه ....  

نوبت اول سال تحصیلی93-92   مدت زمان پاسخگویی: ...دقیقه  

نمره به عدد:       نمره به حروف:               تاریخ تصحیح:                امضاء دبیر:  )

2- بهتر است یک شعر یا جمله زیبا زیر سربرگ نوشته شود.

3- صفحات شماره گذاری و خط کشی شود.

4 - بارم در سمت چپ درج گردد و مطابق بارم بندی باشد.

5 - ترجیحا حرکت گذاری عبارت ها تایپی باشد.

6- آیات قرآنی در داخل پرانتز یا گیومه نوشته شود.

7 - سؤالات باید شماره گذاری شود وعبارتهای موجود در هر سؤال با حروف ابجد یا الفبا مشخص شود.

8- در هر عبارتِ ترجمه، دو کلمه جدید باشد.حتی الامکان هر عبارت نیم نمره بیشتر نباشد.

9 -  معنی کلمات حتما در جمله خواسته شود.

 10 - نقطه چینها برای جاهای خالی به اندازه باشد که باعث سر درگمی دانش آموز نشود.

 11 – سؤالات تستی ترجیحا دو گزینه ای باشد.

12- گذاشتن گزینه های صحیح، تصادفی باشد.

 13- اندازه گزینه ها یکسان باشد.

14- در گزینه ها از هیچکدام یا همه موارد استفاده نشود.

15-  برای پر کردن جاهای خالی ، علاوه بر موارد داده شده، یک مورد اضافه تر نیز داده شود. 

16- زیر موارد خواسته شده حتما خط کشیده شود.

17- جای خالی یک هدف را پرسش کند.(مثلا در یک سوال با بارم 25 /0 هم زمان فعل و هم ساخت صیغه ،مد نظر نباشد.)

18- پایان سؤالات با عبارت «موفق باشید» یا امثال آن مشخص شود.

19- نام طراح سؤال در پایان برگه ذکر شود.

20 – در پایان جمع نمرات چندین بار شمارش شود و در انتهای برگه نیز درج شود.

  

               

/ 0 نظر / 38 بازدید