اردوی یک روزه

«هُوَ المَحبوب»

ضمن تقدیر و تشکر از همکاران محترمی که با حضور در جلسات ماهانه گروه های آموزشی عربی در طول سال تحصیلی 93-94 سرگروه های این درس را همراهی نمودند به استحضار می رساند گروه های آموزشی دینی و عربی متوسطه اول و دوم با همکاری کارشناسی تکنولوژی و گروه های آموزشی در نظر دارد در روز پنجشنبه 31/2/94 اردویی علمی و تفریحی در محدوده روستای تاریخی رادکان( رودخانه، امامزادگان و برج نجومی رادکان) همراه با صرف ناهاربرگزار نماید. لذا از کلیه دبیران محترم دینی و عربی متوسطه اول و دوم دعوت می گردد چنانچه متقاضی شرکت در این اردو می باشند اسامی خود وتعداد همراهانشان را به همراه هزینه به ازای هر نفر 10 هزار تومان تا تاریخ 94/2/23 به گروه های آموزشی(خانم عرفانی) تحویل نمایند.

*ضمنا به همکاران شرکت کننده گواهی حضور تقدیم خواهد شد.

با تشکر: اکبریان

/ 0 نظر / 71 بازدید