دانلود کتاب های صرف و نحو و بلاغت


http://www.dl.yekmobile.com/yekmobile/s/Cheshm%20haye%20barani%20EBook-%5Byekmobile.com%5D.jpg

کتب صرف و نحو و بلاغی برای موبایل
این مجموعه کتاب شامل:
صرف

ابنیة الصرف، کتاب شذی العرف فی فن الصرف، قطر الندی و بل الصدی

نحو
الهدایة، متن الآجرومیة ابن آجروم، مختصر مغنی اللبیب عن کتب الاعاریب، الفیه ابن مالک، الموجز فی قواعد اللغة العربیة

بلاغت
دروس فی البلاغة، البلاغة المعانی البیان البدیع، مختصر المعانی سعد الدین التفتازانی


این مجموعه کتاب رو با حجم 1010 کیلوبایت ازلینک زیر دانلود کنید
    

کتاب موبایل ثانی عشر


منبع : آموزش عربی به نقل از دریچه ای به سوی زبان عربی

/ 0 نظر / 217 بازدید