طرح درس "معرفه و نکره" عربی 2


چگونه می توان اسم های معرفه را از نکره بازشناسی کرد؟

اسم های نکره تنوین دار هستند مثل: بیتٌ، رجلٍ، جبلاً

اسم هایی معرفه نیز دارای نشانه و علامت اند:

1. دارای «ال» هستند مثل: الکتاب/ الرجل/ البیت که اصطلاحاً به آن ها «ذواللّام» می گویند.

2. به اسم ذواللّام اضافه می شوند مثل: کتاب + التلمیذ    --------     کتاب التلمیذ

 

نکته:

از طریق دو نمونه ای که ذکر شد می توان یک اسم نکره را به یک اسم معرفه تبدیل کرد

یعنی: 1. به اسم ال اضافه شود.               2. به یک معرفۀ دیگر اضافه شود.

 

تمرین:

اسم های معرفه را در جملات زیر ببینید:

- من یقل الخَیر نغیم و مَن یقل الباطلَیأثم.

- إنَّ القلبَیحیی  بنور  العلماءکما تحیی الأرضُ  المیتهُ بمطر السّماء

آن چه قابل توجه است این است که اسمهای معرفه تنها محدود به اسم ذواللّام و معرفه به اضافه نیست بلکه

                                                   

اسم های معرفه شامل 4 دستۀ دیگر نیز می شود:

* علم: اسمی که بر شخص یا شیء خاصی دلالت دارد مثل: اسم اشخاص و مکانهای خاص (علی/ مکّه/ قرآن)

* ضمیر مثل: ( کَ، کما، کم و... )

* اسم اشاره مثل: ( هذا، هذان، هؤلاء و... )

* موصول مثل ( الذی، التی، الّاتی و... )

 

نکته: در ترجمۀ اسم های نکره از «ی، یک» استفاده می شود.

 

گروه مدرسه اینترنتی سایت تبیان - تهیه: فاطمه شیرزاده

تنظیم: نوربخش

/ 0 نظر / 437 بازدید