نتیجه مسابقه استانی نهج البلاغه (دبیران و مدرسین عربی) مرحله ششم

با عنایت به بخشنامه ی سازمان آموزش و پرورش استان خراسان رضوی همکاران محترم ذیل در این مسابقه در صورتی بیش از 60 درصد سوالات را صحیح پاسخ داده باشند مشمول تقدیر مدیر محترم سازمان اموزش و پرورش استان خراسان رضوی ، و همکاران محترمی که در این مسابقه بیش از 40 درصد سوالات را صحیح پاسخ داده باشند و مشمول تقدیر مدیر محترم آموزش و پرورش شهرستان قرار گرفته اند که به محض دریافت تقدیر نامه مذکور ، خدمت ان عزیزان تقدیم می شود

همکاران محترم :

1- خانم بتول اکبریان (کارشناس زبان عربی)  = بیش از 60 درصد

2- آقای هادی صادقی (کارشناس الهیات و معارف اسلامی) = بیش از 60 درصد

3- خانم اکرم آقا خانی (کارشناس الهیات و معارف اسلامی) = بیش از 40 درصد 

/ 0 نظر / 24 بازدید