# ضمن_خدمت

خیلی مهم( قابل توجه کلیه همکاران شرکت کننده در دوره ضمن خدمت عربی هفتم)

باسلام. توضیحات لازم در خصوص کسب 8نمره عملی دوره ضمن خدمت عربی هفتم در فایل زیر مفصلا شرح داده شده است. ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 32 بازدید

فهرست دبیران پذیرفته شده در آزمون ضمن خدمت فن ترجمه عربی

ردیف نام و نام خانوادگی شماره پرسنلی 1 معصومه محمدی 33739571 2 بتول اکبریان بیرم آباد 20344480 3 راضیه صفا منش 33739097 4 فاطمه پهلوان 30963138 5 عادل رحمتی 32961644 6 مرتضی  قربانی 21085039 7 مرضیه محمد زاده 30960774 8 کتایون جلیلی 30732226 9 علیرضا ذاکری 30899253 10 مصطفی صادق 96199918
/ 0 نظر / 38 بازدید