کلمات مُعرَّب

به نام خدا

همچنان که بسیاری معتقدند که زبان عربی تاثیر زیادی بر زبان فارسی گذاشته باید خاطر نشان کرد که این تأثیر پذیری دوسویه بوده. کلمات بسیاری جمع آوری گردیده که حاکی از این امر است ولی بنده بنا بر ضرورت موارد معدودی که برای همکاران محترم مفید باشد را جمع آوری نموده و در این جا تقدیم می نمایم.

کلمات مُعَرّب

/ 0 نظر / 50 بازدید